Welkom bij Awen
 

Vrijdag Freyadag 2022-Q3

Vrijdag Freyadag Godinnendag
elke vrijdag een ode aan een godin op instagram of telegram

/ | \

01-07-2022 💃🏼 Nehalennia

Bij een oversteek tussen het Europese vaste land en Groot-Brittannië schenk ik mijn aandacht aan Nehalennia. Deze Keltisch-Germaanse (?) godin van de Noordzee wordt door zeelui, handelaren en reizigers geëerd en gedankt bij voorspoedige overtochten. Ze wordt weergegeven op de boeg van een schip of gezeten op een troon, met een hond aan haar zijde en een mand appelen op haar schoot.

Artwork: Nehalennia by Christopher Bretz

/ | \

08-07-2022 💃🏼 Veleda / Völva

De naam van Coldrum long barrow komt van het oude woord ‘galdrum’ dat betoveringen betekent. Galdor of galdr is een - meestal gezongen - spreuk. Die galdr vind je leuk genoeg nog terug in nachtegaal en gillen.

De veleda (Keltisch/Gallisch) of völva (Noords) is de vrouwe uit de stam die als sjamanka en seidkona liederen zingt, bezweringen uitspreekt en voorspellingen doet. Ze bezit kennis van seidr, spá en galdr en draagt o.a. een staf, een magische spinrok. De veleda reist rond, van stam naar stam, om haar kennis beschikbaar te stellen.

Artwork: Völva by Maartje van Dokkum

/ | \

15-07-2022 💃🏼 Coventina

Meer dan dertienduizend muntjes en ook vele sieraden, bewerkte stenen en votiefaltaren werden gevonden in de bron gewijd aan Coventina in Carawburgh in Engeland. We kennen deze naam doordat ze zo gedankt en geëerd wordt op de votiefaltaren. Daar is ze weergegeven als waternymf bij de bron, met een vat waaruit ze water giet. Een bronvrouwe gaat over overvloed, zuivering, vernieuwing, een nieuw begin.

Artwork: Coventina by Babypixie

/ | \

22-07-2022 💃🏼 Maria Magdalena

Vandaag is de feestdag van Maria Magdalena.

Maria Magdalena is voor mij een ingewijde vrouwe in een lange lijn van Liefde. Opgevoed door ingewijde moeders en opgeleid door ingewijde leraressen. In mijn beleving voert die lijn via Isis terug naar Lady Venus, Vrouwe van Liefde en Compassie.
En nee, ik vergeet de mannen niet, want hun rol is net zo waardig.

Vandaag ga ik op mini-pelgrimage naar haar kapel. Een kaarsje voor Haar, voor hen die in haar nabijheid zijn en voor hen die haar nabijheid kunnen gebruiken.

Wat betekent Maria Magdalena voor jou?

Artwork: Love Called My Name by Shiloh Sophia McCloud

/ | \

29-07-2022 💃🏼 Nimuë

(zie 15-7: Coventina)

Je zou een mooie etymologische verbinding kunnen maken: Coventina - Vivienne - Niniane - Nyneve - Nimuë. Nimuë, de Vrouwe van Heilige Bronnen en Wateren, the Lady of the Lake uit de legenden van Koning Arthur en Tovenaar Merlijn. Nimuë, de ware hoedster van Excalibur (Caledfwlch, ‘harde breuk / kloof / barst’, het zwaard van soevereiniteit en onderscheidingsvermogen.

Artwork: The Lady of Shalott by John William Waterhouse, 1894

/ | \

5-08-2022 💃🏻 Sirona

De Keltische godin Sirona of Thirona wordt gezien als vrouwe van heling. Offers worden gegeven aan Apollo Grannus en Dea Sirona. Haar naam lijkt verbonden te zijn met het woord voor ster en soms wordt ze ook weergeven met een ster op haar hoofd. Een slang wikkelt zich om haar arm, een teken van heling. In haar andere hand draagt ze een patera, een offerschaaltje, soms met eieren of appels.

Art: Sirona van Hochscheid

/ | \

12-08-2022 💃🏻 Negen Golf Jonkvrouwen

Aegir en Rán zijn Noorse zeegod en zeegodin. De namen van hun negen dochters zijn verbonden aan de kwaliteiten van golven: zandbreker, schuimgolf, furie, verdrietbrenger, rijzende, koele, brekende, naar-de-hemel-brengende, giller. Deze Negen Dochters van de Zee zorgen voor de WereldMolen die de seizoenen laat draaien. Met Odin als partner zijn ze de negen moeders van Heimdallr, de wachter van de Regenboogbrug.

Art: Wave Maidens by DarkLiminality

/ | \

19-08-2022 💃🏻 Artio

Beer: artos (Keltisch), art (Oud-Iers), arth (Middle Welsh), ard (Bretons), hartz (Baskisch). (Dea) Artio of wellicht Artiu werd vereerd door heel Gallië. De beer wordt verbonden aan transformatie en vormverandering. In de herfst wordt ze zwanger van haar berenbaby, gaat dan in de donkere winterslaap en komt in het voorjaarslicht naar buiten om haar berenkind aan de wereld te tonen. Ze zou zomaar verbonden kunnen zijn met de Grote Beer, waar de helderste ster Arcturus de berenhoeder betekent. De Grote Beer draait om de Poolster (de axis mundi) en markeert het voorbijgaan van de tijd. Zo wordt Artiu de verbinder tussen hemel en aarde, zomer en winter, binnen en buiten.

Art: Boom, beer en Artiu
Uit de Muri statuette group, laat tweede eeuw
(ook interessant om over te lezen trouwens, niets is wat het lijkt)
Photograph by Sandstein

/ | \

26-08-2022 💃🏻 Raetia

De Vrouwe(n) die in de bergen geëerd worden, heersen over landschap en weerschap, over aarde en rotsen, vuur en water, bomen en dieren. Raetia, Vrouwe Herderin, is beschermster van flora en fauna in de Alpen. Ze is de schutsvrouwe van berggeiten, koeien en schapen, en hoedt bij het verplaatsen van vee tussen zomerweides en winterkwartier.
Een Alpine avondlied eindigt elk couplet met een zegening en bescherming voor het dal: ‘Om dit dal een gouden ring, en daar zit Maria (Marisa) met haar liefste kleine kind’.

Foto: Cawen
(ander) Zwitsers lied over Raetia: Canzun da sontga Margriata

/ | \

02-09-2022 💃🏻 Alpes

Een andere alpine Vrouwe is Alpes, berggodin van de Alpen. Ze is aardegodin, voormoeder en stammoeder. Een etymologische reis brengt de betekenis van haar naam misschien naar hoge berg. Wellicht is ze in de zomer Alpes Alaunâ, Alpes de schijnende en in de winter Alpes Paliâcâ, Alpes de gesluierde. Zo heerst zij over leven, vruchtbaarheid, bescherming en herders; en over dood, ijs, overleven en jagers.

Artwork: Mountain Goddess by Katarina Zaiats

/ | \

09-09-2022 💃🏻 Tanna

Ten noorden van de Alpen voert het water naar de Noordzee, ten zuiden van de Alpen stroomt het water naar de Middellandse en Zwarte Zee. In dat zuidelijke gebied vind je een andere Alpine godin: Tanna. Zij is de godin van de gletschers en er wordt gezegd dat ze een hart van ijs heeft. Ze draagt een mantel van sneeuw en een kroon van blauw ijs. Tanna is schutsvrouwe voor de kleintjes die zonder doopsel sterven en beschermt hen onder haar witte mantel. Dus toch een warm hart voor deze witte vrouwe…

Artwork: Untitled Demo Painting by A. Andrew Gonzalez

/ | \

16-09-2022 💃🏻 Danu

Etymologisch wordt het woord danu verbonden aan nat, stromen of rivier, zoals bij de hindoeïstische Danu, godin van de wateren. Anderen zeggen dat danu te maken heeft met goed, goedheid. Wikipedia verwerpt het bestaan van Danu, de vrouwe die voorgesteld wordt als een godin van de Tuatha Dé Danann (de volkeren van godin Danu). Wellicht is Danu ooit in de migraties van de volkeren meegereisd vanuit India en langzaam in het westen verdwenen. Desondanks wordt Danu gezien als Ierse moedergodin, moeder van de goden of stammoeder; en wordt zij aangeroepen in zaken die gaan over vruchtbaarheid, wijsheid en magie.

Artwork: Danu by Radmer Lenasch

/ | \

23-09-2022 💃🏻 equinox godinnen

Over de hele wereld en in alle tijden vind je verhalen over de reis door het donker, door de nacht, door de winter, door de onderwereld. Het is een tijd van naar binnenkeren, introspectie, jezelf beter leren kennen. Laat een van deze donkere godinnen je helpen je de komende tijd te verbinden met je diepste weten en wijsheid: Inanna en Ereshkigal, Isis en Nephthys, Demeter en Persephone, Kali, Durga, Hekate, Cerridwen, the Morrighan, Banbha, Arianrhod, de Nornen, Holle…

Artwork: Spirit of Autumn – Meiklejohn Graphics Licensing

/ | \

 

 


/ | \

Cawen inspireert elke maand:
een portie inspiratie uit het dagelijks leven
nieuwe artikelen
komende activiteiten

Meld je aan!

"Dankbaarheid is de open deur naar overvloed."

- Harbhajan Singh Yogi